آلبوم های منتشر شده

/
به همراه تک آهنگ های منتشر شده !
امپراطورicon-download
 1. امپراطور // امپراطور
تک آهنگ ها
 1. فکر من نباش // تک آهنگ ها
 2. آتشکده // تک آهنگ ها
 3. خدا به همرات // تک آهنگ ها
 4. بغض تو // تک آهنگ ها
 5. یه چیزی بگو // تک آهنگ ها
 6. تابوت خالی // تک آهنگ ها
 7. مهم اینه // تک آهنگ ها
 8. من علمک // تک آهنگ ها
 9. سازش // تک آهنگ ها
 10. مرز // تک آهنگ ها
 11. منو زیر سایه خودت بگیر // تک آهنگ ها
 12. مادر // تک آهنگ ها
 13. جذابتر // تک آهنگ ها
 14. هرجای دنیایی دلم اونجاس // تک آهنگ ها
 15. غزال // تک آهنگ ها
 16. قاصدک // تک آهنگ ها
 17. عیدی // تک آهنگ ها
 18. امشبم گذشت // تک آهنگ ها
 19. دیوار // تک آهنگ ها
 20. به من نگاه کن // تک آهنگ ها
منو رها کنicon-download
 1. منو رها کن // منو رها کن

آخرین اخبار

/
از تمامی اخبار آگاه شوید!
فکر من نباش // تک آهنگ ها
icon-download
 1. فکر من نباش // تک آهنگ ها
 2. آتشکده // تک آهنگ ها
 3. خدا به همرات // تک آهنگ ها
 4. بغض تو // تک آهنگ ها
 5. یه چیزی بگو // تک آهنگ ها
 6. تابوت خالی // تک آهنگ ها
 7. مهم اینه // تک آهنگ ها
 8. من علمک // تک آهنگ ها
 9. سازش // تک آهنگ ها
 10. مرز // تک آهنگ ها
 11. منو زیر سایه خودت بگیر // تک آهنگ ها
 12. مادر // تک آهنگ ها
 13. جذابتر // تک آهنگ ها
 14. هرجای دنیایی دلم اونجاس // تک آهنگ ها
 15. غزال // تک آهنگ ها